maandag 21 februari 2022

Paus Franciscus bevestigt priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) per decreet onverkort in haar missie

Paus Franciscus met de FSSP-priesters Paul-Joseph (links) en Ribeton (rechts).

Op vrijdag 4 februari 2022 heeft paus Franciscus twee leden van de priesterbroederschap Sint Petrus een uur lang in privé-audiëntie ontvangen. Tijdens de bijzonder hartelijke ontmoeting herinnerden pater Benoît Paul-Joseph FSSP, overste van het Franse district, en pater Vincent Ribeton FSSP, rector van het FSSP-seminarie Sint Petrus in het Duitse Wigratzbad, de Paus aan het ontstaan van de broederschap in 1988. Paus Franciscus zei dat hij erg onder de indruk was van de instelling die de oprichters van de broederschap aan de dag hebben gelegd, en van hun verlangen om trouw te blijven aan de paus van Rome en hun vertrouwen in de Kerk. Hij zei dat dit gebaar moet worden "bewaard, beschermd en aangemoedigd".

Tijdens de audiëntie maakte de Paus duidelijk dat het pastorale werk van instituties zoals de priesterbroederschap Sint Petrus niet wordt beïnvloed door de algemene bepalingen van het motu proprio Traditionis Custodes, aangezien het gebruik van de oude liturgische boeken aan de oorsprong ligt van hun bestaan en in hun constitutie is vastgelegd. Vervolgens heeft de Heilige Vader een door hem ondertekend decreet verzonden, gedateerd op 11 februari, de dag waarop de priesterbroederschap wereldwijd plechtig werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, en bevestigde aan de leden van de broederschap het recht om de liturgische boeken te gebruiken die in 1962 van kracht waren, namelijk het Missaal, het Rituale, het Pontificale en het Romeins brevier.

De leden van de priesterbroederschap Sint Petrus zijn de Heilige Vader dankbaar voor deze bevestiging van hun missie. Ze nodigen alle gelovigen uit die zich met hen verbonden voelen om morgen, op het feest van Sint Petrus' Stoel, de heilige Mis bij te wonen en te bidden voor de Paus.

De volledige tekst van het decreet van de Paus en een toelichting hierop is te vinden op de website van mgr J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam.