maandag 10 september 2018

H. Mis in Den Haag op zaterdag 15 september

Op zaterdag 15 september om 10.30 uur zal de zeereerwaarde pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor van de H. Jozefparochie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam, een heilige Mis opdragen in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag. De Kerk viert die dag de Zeven Smarten van de heilige maagd Maria.

De intentie van de heilige Mis is voor de levende en overleden weldoeners van de parochie.

De gregoriaanse zang zal worden verzorgd door cantrix en kerkgangers.

De volgende keer zal zijn op zaterdag 13 oktober 2018.

vrijdag 7 september 2018

Priester Peter Hagenbeek stelt zich voor

Beminde gelovigen,

Deze wijze van aanspreken is mij ingefluisterd. Het is een van de dingen waar ik een beetje aan moet wennen.
Sinds 16 augustus ben ik op de pastorie bij de Agneskerk komen wonen.
Naast het meedraaien het parochie-apostolaat van de priesterbroederschap, is het ook de bedoeling dat ik de spiritualiteit van de broederschap 'an sich' beter leer kennen.

Het levenslicht werd mij geschonken op 4 februari 1981 te Boxtel. In dat Brabantse dorp tussen Den Bosch en Eindhoven ben ik met mijn oudere broer en zus opgegroeid.

Ook al wist ik sinds mijn Eerste Heilige Communie dat ik later priester wilde worden, met 17 jaar oud en 'vers' uit de middelbare school, vond ik mezelf te jong om al naar het groot-seminarie te gaan. Na mijn middelbare school ging ik daarom naar de pabo. Het les geven aan jonge kinderen leek mij leuk. Die ervaring zou later ook goed van pas komen in de parochies. Echter, kleuterklassen horen er ook bij! Dat lag mij iets minder. Na een ruim half jaar ben ik met de pabo gestopt en heb ik de rest van het half jaar als orderpicker gewerkt bij de horecagroothandel Van Oers in Boxtel.

Ondertussen nagedacht over de toekomst. Daarom keek ik bij de politie en marechaussee. Om een lang verhaal kort te maken; na aansporingen van een pater die ik goed kende, ben ik tóch naar het seminarie gegaan. Ook daar gaf men aan dat ik gewoon kon beginnen, en als ik na 5 à 6 jaar studeren mezelf nog steeds te jong vond om priester te worden, kon ik altijd nog de wijding uitstellen. Zo gezegd, zo gedaan.

Na 5 jaar studie gaf ik bij de rector en de bisschop aan dat ik nog niet toe was aan de H. wijdingen. Van mijn bisschop kreeg ik de ruimte om, naast de stage in de parochie, een opleiding tot docent middelbaar onderwijs te volgen. Deze opleiding heb ik met succes afgerond. Reeds in mijn seminarietijd en later ook als priester, heb ik veel met tieners gewerkt. Zowel in de parochies als op diverse zomerkampen. De middelbareschoolleeftijd vind ik prettig en leuk werken.

Na 2 jaar stage in de parochie van Loon op Zand (een klein dorp vlakbij Tilburg) ontving ik op 10 juni 2006 de priesterwijding. Vervolgens heb ik in diverse parochies gestaan.

  • Tilburg, een half jaar als kapelaan,
  • Beek en Donk, 5 jaar pastoor,
  • Uden en Boekel, 5 jaar kapelaan,
  • Helvoirt, ruim 1,5 jaar (geestelijk) rector van bezinningscentrum Emmaus.

Deze laatste benoeming combineerde ik, in opdracht van mijn bisschop, met een voltijdsbaan in het middelbaar onderwijs.
In de tijd dat ik geestelijk rector was van het bezinningscentrum is 'de traditie', haar leer, pastorale praktijk en liturgie, voor mij een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de keuze voor de FSSP die mij naar Amsterdam bracht.

We zullen elkaar ongetwijfeld in en om de kerk ontmoeten, en elkaar beter leren kennen. Kunt u daar niet op wachten? Dan kunt u op YouTube kijken naar 'getuigenis Thorn sep 2016'. Dan krijgt u een video te zien waarin ik vertel over de Foyer de Charité en wat de Foyer voor mij heeft betekend.

Graag tot ziens,
Peter Hagenbeek

dinsdag 10 juli 2018

Nieuwe algemeen-overste gekozen door priesterbroederschap Sint Petrus

Het algemeen kapittel van de priesterbroederschap Sint Petrus, dat van 3 tot en met 18 juli 2018 wordt gehouden in het seminarie van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Denton, Nebraska, Verenigde Staten, heeft pater Andrzej Komorowski gekozen tot nieuwe algemeen-overste voor een periode van zes jaar. De pauselijke commissie Ecclesia Dei is daarover onmiddellijk geïnformeerd, en heeft met haar felicititaties geantwoord.

Pater Komorowski werd in 1975 geboren in Polen. Hij studeerde economie aan de universiteit van Poznań (Polen). Daarna trad hij toe tot het internationale priesterseminarie Sint Petrus in Wigratzbad. Op 10 juni 2006 werd hij tot priester gewijd door kardinaal Jorge Medina Estévez. Hij heeft gediend in diverse apostolaten van de broederschap, onder meer in Polen, België en in Amsterdam. In 2012 werd hij door het algemeen kapittel gekozen tot assistent van de algemeen-overste. In dat jaar verhuisde hij van Amsterdam naar Fribourg in Zwitserland en werd econoom van de priesterbroederschap.

Pater Komorowski is de vierde algemeen-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, en volgt in die functie pater John Berg op.

zondag 22 oktober 2017

Twaalf seminaristen ontvangen de tonsuur en worden ingekleed

Vanmorgen vond in de parochiekerk van Gestratz, vlakbij het seminarie van de priesterbroederschap Sint Petrus in het Duitse Wigratzbad, de tonsuur plaats van twaalf tweedejaars seminaristen. Mgr Vitus Huonder, bisschop van Chur in Zwitserland, vierde de pontificale Mis en voerde de tonsuur uit. Daarna kregen deze seminaristen de soutane (toog) en de superplie.

Het zwart van de soutane staat symbool voor het afzien van deze wereld, terwijl de witte superplie het leven uit de genade symboliseert, helder en stralend, een voorafbeelding van de hemelse glorie. Dood voor de wereld, levend voor God, is de seminarist reeds als priester gekleed. Het is dan ook een teken van de hoop dat zij hun weg naar de priesterwijding mogen voltooien.

Op de foto boven voert mgr Huonder de tonsuur uit bij de Nederlander Kevin Hoogeveen. Op de foto onder zien we hem vóór en na de inkleding.


zaterdag 16 september 2017

Plechtige viering 10 jaar Summorum Pontificum

Pater John Berg FSSP, generaal-overste
van de priesterbroederschap Sint Petrus

Op 7 juli 2007 (7-7-7) publiceerde paus Benedictus XVI zijn langverwachte motu proprio Summorum Pontificum, waarin hij bepaalde dat de ‘oude’ Mis, in 1570 gepromulgeerd door de heilige paus Pius V, in de editie van 1962 (gepromulgeerd door de heilige paus Johannes XXIII), voortaan als buitengewone vorm van de Romeinse ritus door elke priester die daartoe in staat is dagelijks mag worden opgedragen, in het bijzonder wanneer een stabiele groep van gelovigen daarom vraagt. Het motu proprio trad in werking op 14 september 2007, het feest van Kruisverheffing.

Dit jaar is het dus 10 jaar geleden dat de emeritus paus de traditionele Latijnse Mis volledig heeft vrijgegeven. Al een jaar eerder, op zondag 17 september 2006, begon met toestemming van de bisschop van Haarlem, mgr Jozef Punt, een experiment met de Tridentijnse Mis in de Agneskerk in Amsterdam, dat elf jaar later is uitgegroeid tot een volwaardige (personele) parochie met een traditioneel parochiepastoraat, waar alle sacramenten en ook begrafenissen in de ‘oude’ ritus kunnen worden gevierd. Sinds oktober 2008 staat de parochie onder leiding van pastoor Martin Kromann Knudsen FSSP.

Ter viering van het tweede lustrum van Summorum Pontificum zal de algemeen overste van de FSSP, de zeereerwaarde pater John Berg (foto hiernaast), op zondag 17 september in de Sint-Agneskerk een plechtige heilige Mis opdragen met pontificale assistentie vanaf de troon. Voorafgaand zal mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, aan enkele gelovigen het vormselsacrament toedienen.


Paus Benedictus XVI: "In de geschiedenis van de liturgie is er groei en vooruitgang, maar geen breuk. Wat voor de vorige generaties
heilig was, blijft ook voor ons heilig en groots; het kan niet plotseling geheel verboden worden of zelfs schadelijk zijn."

woensdag 5 april 2017

Pater J. Berg, generaal-overste FSSP, celebreert H. Mis in Den Haag

Op zaterdag 8 april om 10.30 uur zal de zeereerwaarde pater J. Berg FSSP (links op de foto), generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, een heilige Mis opdragen in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag. Het is de zaterdag na Passiezondag.

De zang zal worden verzorgd door cantor en kerkgangers.

Gedurende de H. Mis is er biechtgelegenheid in de biechtstoel achter in de kerk.

dinsdag 7 maart 2017

'Informationsblatt' maart 2017

Het 'Informationsblatt' voor de maand maart 2017 van het Duitse district van de priesterbroederschap Sint Petrus, waartoe ook het apostolaat in Amsterdam behoort, bevat een artikel over de Amsterdamse Sint-Agneskerk en de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie die daar gehuisvest is. Het artikel op de pagina's 10 en 11 is geschreven door pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor van de personele parochie toegewijd aan de H. Jozef.

Het blad is een maandelijkse gratis uitgave met nieuws uit de broederschap, stellingnamen in kerkelijke en maatschappelijke thema's, maar ook met spirituele en catechetische artikelen. Hieronder kunt u het blad in pdf-formaat bekijken. Voor een vergrote weergave kunt u hier klikken.

(In verband met auteursrechten zijn de afbeeldingen onherkenbaar gemaakt; om veiligheidsredenen zijn e-mailadressen afgeplakt.)