woensdag 21 juli 2021

Officieel communiqué van de priesterbroederschap Sint Petrus naar aanleiding van de publicatie van het Motu Proprio Traditionis Custodes

Fribourg, 20 juli 2021

De priesterbroederschap Sint Petrus, die als doel heeft de heiliging van priesters door de getrouwe naleving van de liturgische tradities voorafgaand aan de hervorming die na het Tweede Vaticaans Concilie werd doorgevoerd (cf. Constituties nr 8), heeft met verbazing kennis genomen van het Motu Proprio Traditionis Custodes van paus Franciscus.

De priesterbroederschap Sint Petrus is opgericht en canoniek goedgekeurd volgens het Motu Proprio Ecclesia Dei Adflicta van paus Sint Johannes Paulus II van 2 juli 1988. Zij heeft altijd haar aanhankelijkheid beleden aan het volledige leergezag van de Kerk en haar trouw aan de Roomse paus en de opvolgers van de apostelen. Haar priesters hebben hun ambt uitgeoefend onder de verantwoordelijkheid van de diocesane bisschoppen. Verwijzend in haar Constituties naar de leer van het Tweede Vaticaans Concilie, heeft de priesterbroederschap altijd gestreefd naar overeenstemming met wat emeritus paus Benedictus XVI in 2005 noemde: "de hermeneutiek van hervorming in de continuïteit van de Kerk" (toespraak tot de Romeinse Curie d.d. 22 december 2005).

Daarom is de priesterbroederschap Sint Petrus momenteel diep bedroefd vanwege de redenen die worden aangevoerd om het gebruik van het missaal van paus Sint Johannes XXIII, dat het centrum vormt van haar charisma, te beperken. De priesterbroederschap herkent zichzelf in het geheel niet in de geuite kritiek. Het is verrassend dat er geen melding wordt gemaakt van de vele vruchten die zichtbaar zijn in de apostolaten, die gehecht zijn aan het missaal van Sint Johannes XXIII en van de vreugde van de gelovigen die vele vruchten verkrijgen door deze liturgische vorm. Dankzij deze liturgie hebben veel mensen het geloof ontdekt of zijn er naar teruggekeerd. Hoe kan bovendien over het hoofd gezien worden dat de de gemeenschappen van gelovigen die eraan verbonden zijn vaak jong en bloeiend zijn, en dat er veel christelijke gezinnen, priesters of religieuze roepingen uit voortgekomen zijn?

In de huidige context willen we enerzijds onze onwankelbare trouw aan de opvolger van Petrus bevestigen en anderzijds onze wens om trouw te blijven aan onze constituties en ons charisma, om de gelovigen te blijven dienen zoals we dat sinds onze oprichting hebben gedaan. We hopen te kunnen rekenen op het begrip van de bisschoppen, wier gezag we altijd hebben gerespecteerd en met wie we altijd loyaal hebben samengewerkt.

Vertrouwend op de voorspraak van Onze Lieve Vrouw en onze patroonheilige, Sint Petrus, hopen we in geloof en trouw deze beproeving te doorstaan.

[bron: fssp.org]