zaterdag 16 september 2017

Plechtige viering 10 jaar Summorum Pontificum

Pater John Berg FSSP, generaal-overste
van de priesterbroederschap Sint Petrus

Op 7 juli 2007 (7-7-7) publiceerde paus Benedictus XVI zijn langverwachte motu proprio Summorum Pontificum, waarin hij bepaalde dat de ‘oude’ Mis, in 1570 gepromulgeerd door de heilige paus Pius V, in de editie van 1962 (gepromulgeerd door de heilige paus Johannes XXIII), voortaan als buitengewone vorm van de Romeinse ritus door elke priester die daartoe in staat is dagelijks mag worden opgedragen, in het bijzonder wanneer een stabiele groep van gelovigen daarom vraagt. Het motu proprio trad in werking op 14 september 2007, het feest van Kruisverheffing.

Dit jaar is het dus 10 jaar geleden dat de emeritus paus de traditionele Latijnse Mis volledig heeft vrijgegeven. Al een jaar eerder, op zondag 17 september 2006, begon met toestemming van de bisschop van Haarlem, mgr Jozef Punt, een experiment met de Tridentijnse Mis in de Agneskerk in Amsterdam, dat elf jaar later is uitgegroeid tot een volwaardige (personele) parochie met een traditioneel parochiepastoraat, waar alle sacramenten en ook begrafenissen in de ‘oude’ ritus kunnen worden gevierd. Sinds oktober 2008 staat de parochie onder leiding van pastoor Martin Kromann Knudsen FSSP.

Ter viering van het tweede lustrum van Summorum Pontificum zal de algemeen overste van de FSSP, de zeereerwaarde pater John Berg (foto hiernaast), op zondag 17 september in de Sint-Agneskerk een plechtige heilige Mis opdragen met pontificale assistentie vanaf de troon. Voorafgaand zal mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, aan enkele gelovigen het vormselsacrament toedienen.


Paus Benedictus XVI: "In de geschiedenis van de liturgie is er groei en vooruitgang, maar geen breuk. Wat voor de vorige generaties
heilig was, blijft ook voor ons heilig en groots; het kan niet plotseling geheel verboden worden of zelfs schadelijk zijn."

woensdag 5 april 2017

Pater J. Berg, generaal-overste FSSP, celebreert H. Mis in Den Haag

Op zaterdag 8 april om 10.30 uur zal de zeereerwaarde pater J. Berg FSSP (links op de foto), generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, een heilige Mis opdragen in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag. Het is de zaterdag na Passiezondag.

De zang zal worden verzorgd door cantor en kerkgangers.

Gedurende de H. Mis is er biechtgelegenheid in de biechtstoel achter in de kerk.

dinsdag 7 maart 2017

'Informationsblatt' maart 2017

Het 'Informationsblatt' voor de maand maart 2017 van het Duitse district van de priesterbroederschap Sint Petrus, waartoe ook het apostolaat in Amsterdam behoort, bevat een artikel over de Amsterdamse Sint-Agneskerk en de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie die daar gehuisvest is. Het artikel op de pagina's 10 en 11 is geschreven door pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor van de personele parochie toegewijd aan de H. Jozef.

Het blad is een maandelijkse gratis uitgave met nieuws uit de broederschap, stellingnamen in kerkelijke en maatschappelijke thema's, maar ook met spirituele en catechetische artikelen. Hieronder kunt u het blad in pdf-formaat bekijken. Voor een vergrote weergave kunt u hier klikken.

(In verband met auteursrechten zijn de afbeeldingen onherkenbaar gemaakt; om veiligheidsredenen zijn e-mailadressen afgeplakt.)