zondag 21 oktober 2018

Nederlandse seminarist ontvangt de tonsuur en wordt ingekleed

Afgelopen zaterdag 20 oktober vond in de Duitse stad Lindau de tonsuur plaats van de tweedejaars seminaristen van het priesterseminarie Sint Petrus in Wigratzbad. Mgr Wolfgang Haas, aartsbisschop van Vaduz in Liechtenstein, vierde de pontificale Mis en voerde de tonsuur uit. Daarna kregen deze seminaristen de soutane (toog) en de superplie.

Het zwart van de soutane staat symbool voor het afzien van deze wereld, terwijl de witte superplie het leven uit de genade symboliseert, helder en stralend, een voorafbeelding van de hemelse glorie. Dood voor de wereld, levend voor God, is de seminarist reeds als priester gekleed. Het is dan ook een teken van de hoop dat zij hun weg naar de priesterwijding mogen voltooien.

Op de foto's zien we de Nederlandse seminarist en parochiaan van de Amsterdamse personele parochie H. Jozef Gideon Zoonen bij de inkleding en te midden van zijn familie, bekenden en pater Hagenbeek (foto onder).

In totaal ontvingen op die dag 25 seminaristen de tonsuur, die tot de lagere wijdingen behoort, namelijk 11 in Lindau door mgr Wolfgang Haas en 14 in Denton uit handen van mgr Fabian Bruskewitz, emeritus bisschop van Lincoln, Nebraska, in de Vereningde Staten.