maandag 3 februari 2020

Heilige Mis in Den Haag op zaterdag 8 februari 2020

Op zaterdag 8 februari om 10.30 uur zal de eerwaarde pater P. Hagenbeek FSSP een heilige Mis opdragen in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag. De Kerk viert die dag het Misformulier van de heilige Johannes van Matha, belijder.

De intentie van de heilige Mis is voor de bescherming van het ongeboren leven, het onderwijs, het huwelijk en het leven in de eindfase.

De gregoriaanse zang zal worden verzorgd door cantor en gelovigen.

De volgende keer zal zijn op zaterdag 14 maart 2020.